Dienas un nedēļas aizskrien darbā. Gadi paiet nemanot kā vējš.

April 10 2013 17:22

Dienas un nedēļas aizskrien darbā. Gadi paiet nemanot kā vējš. Es mācos latviešu valodu katru dienu un gūstu sekmes pamazām. Pateicoties Jums!!!

Keywords: mācos aizskriet0

Only authorized users can comment

No comments

Sign In

Login