Likums par Dzimtas mājvietām (pagaidām vēl tikai Krievijā)

26. jūn 2011. 21:38

Koncepcija – Nacionālā ideja ”Dzimtas Mājvieta”
2011.gada 25.maijs
Nacionālā ideja „Dzimtas Mājvieta”
Koncepcija

1. Koncepcijas „Nacionālā ideja „Dzimtas Mājvietas”” rašanās motivācija
2008. gada globālā finanšu krīze ir izraisījusi ekonomisko destabilizāciju valstī:
- samazinājušies ražošanas apjomi;
- palēninājusies ekonomikas izaugsme;
- samazinājušies valūtas ienākumi, eksporta, galvenokārt, izejvielu eksporta, apjomu samazināšanās dēļ;
-  palielinājies bezdarbnieku skaits, tai skaitā, slēptais bezdarbs;
-  pasliktinājusies iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

     Attīstībai labvēlīgu apstākļu trūkums un mazās uzņēmējdarbības plānveidīga iznīcināšana radīja papildus darba vietu zaudējumus, atņemot bezdarbnieka statusā nokļuvušiem cilvēkiem alternatīvas nodarbinātības iespējas.

     Palielinājās bezdarbnieku pabalstu izmaksas, kas radīja papildus slodzi budžetam.
Dotajā situācijā nepieciešams instruments, kas spētu apvienot cilvēkus un novērst paniska noskaņojuma rašanos. Par tādu instrumentu var un vajag kļūt Idejai, kas saprotama katram.
Piedāvātās Idejas īstenošana radīs labvēlīgus apstākļus, kas ļaus pilsoņiem  uzbūvēt savu māju, uzsākt uzņēmējdarbību, nodrošināt savu ģimeni ar pārtikas produktiem. Valstī izveidosies apstākļi stabilai mikro (ģimenes) un mazās uzņēmējdarbības attīstībai.
  
2. Koncepcijas "Nacionālā ideja "Dzimtas Mājvietas"” mērķi

Nodrošināt katru Krievijas Federācijas pilsoni vai krievu ģimeni ar zemi, kuras izmantošanas mērķis  - „Dzimtas Mājvietas” veidošana un zemes gabala kā patstāvīgas dzīvesvietas izmantošana.

-   Zemes gabals ir nedalāms, tā izmērs – 1,5 hektāri, īpašums uz mūžu ar tiesībām nodot mantojumā;
-    Zemes gabalu nedrīkst pirkt-pārdot, ieķīlāt vai atsavināt;
-    Zemes gabalu drīkst tikai nodot mantojumā;
-    Zemes gabals netiek aplikts ar nodokli;
-    Produkcija, kas ražota uz zemes gabala, netiek aplikta ar nodokli;
-    Dzimtas mājvietas zemi nedrīkst tikt atsavināta valsts vai pašvaldības vajadzībām.

3. Koncepcijas "Nacionālā ideja "Dzimtas Mājvietas"” uzdevumi

1) novērst finanšu krīzes negatīvās sekas ekonomikā;
2) samazināt noziedzības līmeni;
3)  radīt jaunu veidu kā saimniekot uz zemes – Dzimtas Mājvietu;
4)  radīt apstākļus Krievijas Federācijas iedzīvotāju pašnodarbinātībai;
5) atrisināt mājokļa jautājumu uz individuālās būvniecības apjomu palielināšanās rēķina;
6) radīt apstākļus nozaru (būvniecībai, būvniecības un mazajai mašīnrūpniecībai, kokapstrādei) izaugsmei pateicoties ciematu veidošanai un to infrastruktūras attīstībai;
7) radīt labvēlīgus apstākļus, lai iekļautu apgrozībā papildus naudas līdzekļus, ko uzkrājuši iedzīvotāji;
8) radīt labvēlīgus apstākļus dzimstības līmeņa paaugstināšanai valstī.

     Nacionālās idejas īstenošanas rezultātā, dabiskā veidā notiks valsts morālās un ekoloģiskās situācijas uzlabošanās valstī: augsnes auglīgā slāņa atjaunošanās, ūdens attīrīšanās, garīgo vērtību atjaunošanās.

4. Instrumenti  koncepcijas „Nacionālā ideja „Dzimtas Mājvietas”” īstenošanai.
1)  Koncepcija  "Finansu projekts "Dzimtas Mājvieta"
2)  Koncepcija "Federālais likums "Par Dzimtas Mājvietām"
2008.gada 20.decembris, Ļipecka

Projekta „Nacionālā ideja ”Dzimtas Mājvieta”” izstrādātāji:
—    Natālija Rizajeva
—    Tatjana Rtiševa
—    Tatjana Ņevežina
—    Tatjana Dombrovska

Pielikums nr.1
Nacionālā ideja „Dzimtas Mājvieta”
Finansu projekts "Dzimtas Mājvieta "
                         Koncepcija
    
Rubļa vienības seguma princips
Esošais rubļa vienības seguma princips
Rublis tiek segts ar zeltu. Viena vienība zelta nodrošina vienu vienību rubļa.
Apskatīsim shēmu, kurā iekļauta „zelta vienība”, kas atrodas finanšu veidojumā ar nosaukumu „Banka”.
Lai izveidotos „zelta vienības” kritērijs un izveidotos savienība „zelts-banka”, nepieciešams veikt vairākas operācijas:
а) veikt zelta atrašanās vietas ģeoloģisko izpēti;
б) īstenot zeltu saturošā materiāla ieguvi, apstrādi, piesaistot tehniku un cilvēkus;
в) izliet zeltu veidnēs;
г) veidnes transportēt uz banku;
д) nodrošināt zelta rezervju uzglabāšanu u.t.t.
Uzskaite liecina, ka līdz pašas „zelta vienības” parādīšanās brīdim, notiek nozīmīgi cilvēka darba tēriņi un nozīmīgi finansiālie ieguldījumi.
Tāpēc rodas secinājums – «zelta vienība» nosaka, ka faktiskais zelta segums ir „cilvēka darba vienība”. Kā rezultāts, tāds segums jau sākotnēji nolemj sabiedrību un dzīves vidi dažādu veidu krīzēm: finanšu, ekonomiskajām, sociālajām, dabas, cilvēku (morālām, demogrāfiskām).
2.  Iespējamie rubļa seguma principi
Jautājums par alternatīviem rubļa seguma veidiem sabiedrība tika pacelts jau daudzkārt:
- energo-rublis;
- gāze-rublis;
- nafta-rublis.
Acīmredzami, ka katrs no šiem veidiem, galu galā, baltās uz to pašu „cilvēka darba vienību”
Tā kā šie „veidi” neko jaunu nepiedāvā, tikai paplašina krīzes iespējas.
3.  Ierosinātais naudas vienības seguma princips
3.1 Piedāvātā principa būtība
Kā alternatīva esošajam rubļa segumam tiek piedāvāts princips, kas izslēdz „cilvēka darbu” kā naudas vienības seguma faktoru. Piedāvātais princips veidojas atbilstoši jēdzienam „cilvēka dzīve uz zemes” .
Jēdziens "cilvēka dzīve uz zemes " tiek ņemts par pamatu, jo tas nevar tikt izlikts pārdošanā, nevar tikt devalvēts konjuktūras apsvērumu dēļ.
Piedāvātais naudas vienības princips nosaka:
- pilsonis sev un savai ģimenei bez maksas iegūst nedalāmu zemes gabalu dzīvei uz tā;
- pilsonis ir zemes gabala īpašnieks, tā pastāvēšanas un uzplaukuma garants.
Naudas vienības seguma ķēdītes nepārtrauktība tiek garantēta ar zemes gabala nodošanu mūža mantojumā.
Zemi un produkciju no dotā pilsoņa zemes gabala neapliekot ar nodokli novērš korupcijas un citu noziedzības veidu cēloņus.
Piedāvātā naudas vienības saguma principa nosaukums – Projekts „Dzimtas Mājvieta”.

    3.2  Naudas vienības seguma principa - Projekta „Dzimtas Mājvieta” īstenošanas kārtība
-  Cilvēks  iegūst tiesības izmantot zemi savai dzīvei uz tās.
-  Zemes gabals ir nedalāms, platība – 1,5 ha, īpašums – uz mūžu ar tiesībām nodot mantojumā.
-   Zeme netiek aplikta ar nodokļiem.
-  Dzimtas mājvietas produkcija netiek aplikta ar nodokļiem.
-   Valsts, piešķirot pilsoņiem tiesības uz zemi atbilstoši Projektam „Dzimtas Mājvieta”, iegūst tiesības  segt naudas vienības.
Piemēram: 1,5 hektāri Dzimtas Mājvietas od iespēju nodrukāt 1 miljonu naudas vienību.
Seguma garants šajā situācijā ir zeme un cilvēks, kas savā starpā saistīti nevis ar vardarbību viens pret otru, bet ar līdzāspastāvēšanu un mijiedarbību. Naudas vienība šajā gadījumā nodrošināta laikā stabili un uzticami.
Turklāt valsts iegūst vairākas pozitīvas priekšrocības, kuru pietrūkst mūsdienu finansu sistēmā.
Tās ir:
-   valsts iegūst tiesības katru gadu izlaist pa 1 miljonam naudas vienību uz 1,5 hektāriem zemes Projekta ”Dzimtas Mājvieta” realizācijai, tā kā dabiskais iedzīvotāju pieaugums pieprasīs jaunu Dzimtas Mājvietu veidošanu;
- valsts gūst iespēju atteikties (praktiski pilnībā) no naudas uzkrājumu rezervju veidošanas. Principā naudu var drukāt jebkurā daudzumā, un process  regulē ne atkarība un riski, bet ekonomiska lietderība.
         3.3  Budžets un tā veidošana
а) Budžeta stabila un pamata sastāvdaļa veidojas no patstāvīgas piedāvātās naudas vienības daļas.
Piemēram: 1 milj.. = 500 tūkst.. –pamata sastāvdaļa + 400 tūkst. -  Dzimtas mājvietu ciematu infrastruktūra  + 100 tūkst. – paredzētie līdzekļi Dzimtas mājvietu ciematu veidošanai.
б) Ikgadēja budžeta pārpalikuma daļa veidojas no naudas vienības aprites rezultāta.
Tādā veidā budžeta deficīts principā nepastāvēs.
Valsts faktiski pati nosaka budžeta pamata sastāvdaļas apjomu, ieviešot Projekta „Dzimtas Mājvieta” naudas vienības segumu.
          3.4  Pilsonis un viņa tiesības
- Pilsonis faktiski piedalās valsts stabilā attīstībā, iegūstot tiesības uz Dzimtas Mājvietu.
- Pilsonis ar savas dzīves Dzimtas Mājvietā faktu garantē valsts finansiālās sistēmas stabilitāti.
- Pilsonis, iegūstot tiesības uz Dzimtas Mājvietu, dot valstij tiesības finansiāli nodrošināt naudas vienību. Dokumentāli tas var tikt noformēts Kupona ‘Dzimtas Mājvieta” veidā.
-  Kuponu „Dzimtas Mājvieta” nedrīkst pārdot vai ieķīlāt.
- Kuponam „Dzimtas mājvieta” ir valstisks statuss un stratēģisks raksturs.
-  Kuponam „Dzimtas mājvieta” jāatrodas Bankā, nodrošinot piedāvāto naudas vienību tāpat kā zelts nodrošina rubļa vienību.
Tādā veidā kupons „Dzimtas mājvieta” ļauj valstij izlaist nepieciešamo naudas daudzumu.
Pilsoņu aktivitātes krīze izgaisīs, jo tiks novērsti tās cēloņi.
3.5 Varas iestādes
Varas iestādes saglabā savas pilnvaras, iegūstot stabilitāti iekšējā un ārēja politikā.
Izgaisīs iemesli, kas izraisa:
-  neapmierinātībai ar valdību;
-  bezdarba līmeņa palielināšanos;
-  sociālo sasprindzinājumu sabiedrībā.
Tieši otrādi, iedzīvotājiem nostiprināsies pārliecība par rītdienu, atdzims patiesa patriotisma gars, radīsies uzticība valdībai, un, galu galā, Krievijas Federācija iegūs iespēju būt neatkarīgai no pasaules finansu sistēmas, kas, noteikti, uzlabos mūsu valsts statusu pasaules līmenī.
2008.gada 10.novembris, Ļipecka
Finanšu projekta „Dzimtas mājvieta” autors: Natālija Rizajeva,
Finansu projektu „Dzimtas mājvieta” atbalstīja:
—  T. Ņevežina, Ļipecka, uzņēmējs
—   O. Ņevežina, Ļipecka, jurists
—   A. Korotkovs, Ļipecka,  pensionārs (lidotājs)
—   A. Nevežins, Ļipecka, students
—  A. Gladiševs, Ļipecka, uzņēmējs
—  J. Gladiševa, Ļipecka, mūziķe
—  T. Dombrovska, mājsaimniece
—   T. Rtiševa, Ļipecka, jurists
—   V. Megre, Vladimira, rakstnieks
—   S. Kukoļšikova, Dolgoprudnija, menedžeris
—  I. Gļuščenko, Dolgoprudnija, uzņēmuma nodaļas vadītājs
—  S. Dugnists, Barnaula , Altaja apgabals, universitātes pasniedzējs

2. Ļipeckas apgabala sabiedrības konference "Sociāli- ekoloģiskās Ļipeckas apgabala attīstības problēmas – 21.gs. " no 2008.gada 30. novembra.
     —   ЛООО (Ļipeckas apgabala sabiedriskā organizācija)"Ведическая Русь"
     —   Nekomerciāla Sabiedrība – Sadarbība mazās uzņēmējdarbības attīstībā "Единство"
     —   ЛСоЭС, Ļipeckas Sociāli-ekoloģiskā apvienība
     —   Ļipeckas apgabala sabiedriskā organizācija "Липецк трезвый"
     —   L. Medjanskaja, Ļipecka
     —   A. Fjodorovs, Ļipecka
     —   V. Nasedkina, Ļipecka
     —   O. Parščikovs, Ļipecka
     —   E. Fursovs, Ļipecka
     —   L. Pereverzeva, Ļipecka
     —   Z. Pereverzeva, Ļipecka
III Viskrievijas zinātniski praktiskās konferences „Dzimtas Mājvietas – nacionālā ideja”, Barnaula, Altaja Valsts Tehniskā Universitāte, 2009. gada. 5. decembris.
Un daudzi V. Megre grāmatu lasītāji.
Pielikums Nr. 2
Nacionālā ideja "Dzimtas Mājvieta"
Federālais likums  «Par Dzimtas mājvietu»

Koncepcija

1.      Dotā likuma pieņemšanas mērķis
Nodrošināt katru Krievijas Federācijas pilsoni vai krievu ģimeni, kas vēlas, ar zemes gabalu, kura izmantošanas mērķis – „Dzimtas Mājvietas” izveidošana un zems gabala kā patstāvīgas dzīvesvietas izmantošana.
2.     Uzdevums
1)     Tiesiskā statusa noteikšana zemes gabalam, kas ir piešķirts lietošanā kā „Dzimtas Mājvieta”.
2)    Pilsoņa – šāda zemes gabala īpašnieka - tiesību un pienākumu noteikšana.
3)     Valsts un pašvaldības iestāžu pienākumu un pilnvaru noteikšana.
4)     Tādu zemes gabalu piešķiršanas, izmantošanas un atgriešanas procedūru aprakstīšana.
3.      Galvenie jēdzieni
1)     Dzimtas Mājvieta – nedalāms zemes gabals 1,5 hektāru platībā, kas atrodas īpašas kategorijas zemēs, kas piešķirama bez maksas, pēc brīvprātības principa, katra Krievijas Federācijas pilsoņa īpašumā un lietošanā ar ierobežotām rīcības tiesībām (ierobežotām īpašuma tiesībām). Minētais zemes gabals un produkcija, kas ražota tādā zemes gabalā, netiek aplikta ar nodokļiem.
2)    Īpašas kategorijas zemes– zemes, kas paredzētas Dzimtas Mājvietu veidošanai. Zemes pārformēšanu veic pilnvarotās valsts varas un pašvaldību iestādes.
3)     Kupons «Dzimtas Mājvieta» - dokuments, kas apliecina pilsoņu īpašumtiesības uz Dzimtas Mājvietu un kalpo kā valsts naudas vienības seguma forma Krievijā.
4.      Federālā likuma „par Dzimtas mājvietu” principi un galvenie noteikumi
1)     Katra Krievijas federācijas pilsoņa vai ģimenes neatņemamas tiesības uz Dzimtas Mājvietas zemi.
2)     Īpašas kategorijas zemju izdalīšana, no kurām tiek tiek piešķiri zemes gabali dzimts mājvietām.
3)     Mērķtiecīga dotās kategorijas zemju izmantošana sevī ietver:
- Dzīvojamas būves izveidošanu dzīvošanai 3 gadu laikā kopš zemes gabala iegūšanas dzimtas mājvietai;
- Personīgās palīgsaimniecības vadīšana.
4)     Zemes platība veido 1,5 ha un ir nedalāma.
5)     Pamatojums, lai piešķirtu zemes gabalu Dzimtas Mājvietai, ir pilsoņa iesniegums.
6)    Pamatojums, lai piešķirtu Kuponu „Dzimtas Mājvieta”, ir Krievijas Federācijas pilsoņa iesniegums par zemes gabala Dzimtas Mājvietai piešķiršanu un šāda zemes gabala piešķiršanas- pieņemšanas akts, ko ir parakstījis valsts vai pašvaldības varas iestādes pilnvarots pārstāvis.
7)     Pēc Kupona „Dzimtas Mājvieta” piešķiršanas, piešķirtā zemes gabala robežas vairs nedrīkst izmainīt.
8)     Kupona „Dzimtas Mājvieta” piešķiršana dod pilsonim garantiju, lai iegūtu paredzētos  līdzekļus, lai apgūtu Dzimtas Mājvietas veidošanai iedalīto zemes gabalu.
9)    Atbildība par Kupona „Dzimtas Mājvieta” glabāšanu un izmaiņu veikšanu tajā, saskaņā ar īpašumtiesību pāreju, ir Krievijas Federācijas Centrālajai Bankai.
10) Krievijas Federācijas pilsoņa pasē tiek veikts ieraksts par Kupona „Dzimtas mājvieta” izdošanu.
11) Krievijas Federācijas pilsonis iegūst dotā zemes gabala īpašuma un izmantošanas tiesības. Tiesības izmantot zemi tiek ierobežotas tikai ar tiesībām nodot mantojumā vai zemes gabala atgriešanu valsts vai pašvaldības īpašumā, ja tas tiek izmantots neatbilstoši mērķim. Dotās kategorijas zemes aprites noteikumu pārkāpšanas gadījumā pilsoni var saukt pie adminstratīvās vai kriminālatbildības.
12) Pilsonim ir tikai vienreizējas tiesības iegūt zemi Dzimtas mājvietas veidošanai. Gadījumā, ja pilsonim ir īpašumā zeme, kas atrodas apdzīvotās vietas zemju vai lauksaimniecības zemju kategorijā, viņam ir tiesības vērsties pilnvarotā valsts vai pašvaldības iestādē ar iesniegumu par zemes 1,5 hektāru platībā pārformēšanu īpašā, Dzimtas Mājvietām paredzētu zemju kategorijā. Ja Krievijas Federācijas pilsonim ir īpašumā zeme, kuras platība ir mazāka par 1,5 hektāriem , tad. Pārformējot zemi īpašo zemju kategorijā, zemes gabalu ir jāpaplašina līdz 1 hektāriem  uz blakusesošo zemju rēķinā, ja tādas ir.
13) Tiesības uz dzīvojamām būvēm, kas celtas dzimtas mājvietā, tiek nodotas tikai un vienīgi kopā ar tiesībām uz zemes gabalu.
14) Dzimtas Mājvietas mantošana īstenojas saskaņā ar īpašnieka testamentu. Ja testamenta nav, pēc īpašnieka nāves, mantošanas tiesības tiek noteiktas pēc likuma. Ja īpašnieka ģimenē nav pēcnācēju, tad zemes gabals pēc īpašnieka nāves atgriežas valsts vai pašvaldības īpašumā. Gadījumā, ja pilsonis  atsakās no mantojuma, zemes gabals pāriet valsts vai pašvaldības īpašumā, bet pilsonis zaudē tiesības iegūt zemi Dzimtas Mājvietas veidošanai.
15) Zemes gabals tiek pakļauts obligātai atsavināšanai mērķim neatbilstošas izmantošanas gadījumā. Zemi atsavinot, kompensācija netiek maksāta. Zemes gabala atsavināšanas gadījumā pilsonim jāatgriež zemes gabals stāvoklī, kas ir atbilstošs tam, kādā zemes gabals bija piešķiršanas brīdī. Ja pilnvarotā pašvaldības vai valsts iestāde ir atklājusi neatbilstības norādītajām prasībām, tad pilsonim noteiktā termiņā ir pienākums novērst neatbilstības pa saviem līdzekļiem vai arī apmaksāt tēriņus, kas radušies valsts vai pašvaldības iestādei, neatbilstības novēršot.
16) Valsts vai pašvaldības iestādēm ir pienākums brīvi pieejamā formā sniegt informāciju par zemēm, kas pārformētas īpašā kategorijā, kas paredzēta Dzimtas Mājvietu veidošanai.
2009.gada 6. Janvāris, Ļipecka
Koncepciju  "Federālais Likums "Par Dzimtas Mājvietu" izstrādāja:
—    Olga Ņevežina
—    Tatjana Ņevežina
—    Natālija Rizajeva
—    Tatjana Rtiševa

Atslegas vārdi: likums0

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (3)

Dzintars M. 26. jūn 2011. 23:26

Turklāt šādai koncepcijai nav mentāla pamata. Kas, viensētu sistēmu veidos?!
Stolipins&Co kaut kur tur mēģināja, bet čiks vien sanāca.
Un kurš dabūs tos 1, 5 ha Piemaskavā, un kurš kādā Jakutijas slīkšņā? Uh, ka Krievijas ierēdniecība, nomeknklatūra priecātos par jaunu kukuļu āderi.

Dzintars M. 26. jūn 2011. 23:20

Lai nu ko, bet šo Krievijā nepieņems.

Dzēsts profils 26. jūn 2011. 21:49

Tad kad pieņems, varēsim brīvprātīgi doties uz Krieviju.   Ideja apakšā ir laba ... lai krieviem veicas, turu īkšķi šajā sakarā.

Autorizācija

Ienākt