Pašvērtējums

2. mar 2012. 19:11          Mūsu nelaime ir tā, ka mēs nekad skaidri nezinām, kur mūsu
          nevarēšana beidzas un mūsu negribēšana iesākas.
          -- Blaumanis

          Vēl nav bijis tāds dzejnieks, kas citu dzejnieku vērtētu
          augstāk par sevi.
          -- Cicerons

          Par sevi skaistāku būtni ezis nezina.
          -- Darginiešu skv.

          Tāda jau ir cilvēka daba: mēs nekad adekvāti neapzināmies
          savu stāvokli, kāmēr nepieredzēsim vēl sliktāku stāvokli,
          un nekad nenovērtējam to labumus, kas mums pieder, kāmēr
          tos neesam zaudējuši.
          -- Defo

          Gan augstprātība, gan cēlsirdība izriet no augsta
          pašvērtējuma. To savstarpējā atšķirība ir tajā vienīgajā
          apstāklī, ka augstprātīga cilvēka pašvērtējumam nav nekāda
          pamata, bet, savukārt, cēlsirdīgam tāds ir.
          -- Dekarts

          Jūs nemaz nezināt, cik sliktās domās es esmu par sevi un
          cik šīs domas ir nepamatotas.
          -- Džilberts

          Viss ir atkarīgs no apkārtnes. Saule debesīs nav tik
          augstās domās par sevi, kā pagrabā iedegta svecīte.
          -- Ebnere-Ešenbaha

          Nav tāda idiota, kas nedomātu, ka viņš ir dižs cilvēks,
          nav tāda ēzeļa, kas vērodams savu atspulgu ūdenī,
          neskatītos uz to ar labpatiku un neatrastu sevī līdzību ar
          zirgu.
          -- Flobērs

          Visi cilvēki sevi augstu vērtē - un jo augstāk vērtē, jo
          mazāk tie ir vērti.
          -- Grasians

          Cieni sevi, ja vēlies, lai citi tevi ciena.
          -- Grasians

          Neļauj sevi urdīt neapmierinātībai - tā ir mazdūšība, bet
          neļaujies arī pašapmierinātībai - tā ir neprātība.
          -- Grasians

          Kad man bija divdesmit gadu, es atzinu tikai pats sevi.
          Trīsdesmit gadu vecumā jau teicu: "Es un Mocarts",
          četrdesmit gadu vecumā: "Mocarts un es", bet tagad saku
          tikai "Mocarts".
          -- Guno

          Lūk, vislielākā kļūda: būt par sevi augstākās domās, nekā
          tas ir patiesībā, un vērtēt sevi zemāk, nekā tu esi
          pelnījis.
          -- Gēte

          Kurš nav pārāk augstās domās par sevi, tas ir labāks, nekā
          pašam liekas.
          -- Gēte

          Cilvēkiem, kuri cieš no kāda defekta, īpaši gara jomā,
          visbiežāk pašiem par sevi ir pārspīlēts viedoklis. Tā vien
          liekas, ka rūpīgā daba visiem tiem, kuriem tā nav
          iedalījusi augstākās pakāpes veltes, sūta pašvērtējumu, kā
          papildus resursu, kas līdzsvaro trūkumu.
          -- Gēte

          Cilvēks var iepazīt sevi tikai citu cilvēku vidū.
          -- Gēte

          Tas, kurš dziļi ielūkojies savā dvēselē, tik bieži pieķer
          savas kļūdas, ka negribot kļūst pieticīgs. Viņš vairāk
          nedižojas ar savu izglītotību, vairāk neuzskata sevi par
          pārāku pār citiem
          -- Helvēcijs

          Kas pats sevi uzskata par nelaimīgu, par nelaimīgu arī
          kļūst.
          -- Helvēcijs

          Jebkuras garīgas baudas un prieka būtība slēpjas apstāklī,
          ka cilvēks salīdzinot sevi sabiedrībā ar sev līdzīgiem,
          var augt pats savās acīs.
          -- Hobss

          Ja tevi vajā neveiksmes, tad padomā par tiem, kas
          neveiksmīgāki par tevīm, un tavs sapīkums izklīdīs. Ja
          tevī iezogas kūtrums, tad padomā par tiem, kas sasnieguši
          vairāk, nekā tu, un tavs gars atgūs sparu.
          -- Huns Czi Čens

          Neiedomājies no sevis kas neesi, tad arvien zināsi, kas
          esi, un šī zināšana priekš dzīves ir visvajadzīgākā.
          -- Kaudzīte R.

          Ļoti maz spriežam par sevi un vēl mazāk spriežam par
          saviem darbiem. Bet tikai stāstām jauku jaukos stāstus,
          cik labi esam un cik labi darām.
          -- Kaudzīte R.

          Mazāk izrādīties, nekā esi, un vairāk izrādīties, nekā
          esi, ir gan abējādi pievilšana, bet ikkatrai savi
          iznākums:
          Pirmais manto cienīšanu,
          Otrais manto zobošanu.
          -- Kaudzīte R.

          Prātīgs būsi, ja, savu dzīvi salīdzinādams, to salīdzināsi
          ar tiem, kuriem klājas sliktāk par tevi. Caur to vien jau
          tapsi laimīgāks. Nelga būsi, ja, savu dzīvi salīdzinot ar
          citu dzīvi, raudzīsi līdzināties tādiem, kam, pēc tavām
          domām, klājas labāk. Caur to tapsi nelaimīgāks - un vairāk
          nekā.
          -- Kaudzīte R.

          Tas, kurš domā, ka var iztikt bez citiem, ļoti maldās, bet
          tas, kurš domā, ka citi nevar iztikt bez viņa, maldās vēl
          vairāk.
          -- Larošfuko

          Cilvēks nekad nav tik laimīgs vai nelaimīgs, kā pašam tas
          liekas.
          -- Larošfuko

          Tam, kurš uzskata, ka viņam ir mazāk nekā viņš vēlas, ir
          jāzina tas, ka viņam ir vairāk nekā viņš ir pelnījis.
          -- Lihtenbergs

          Kas sevi neciena, tas - nelaimīgs, bet savukārt tas, kas
          pārāk pašapmierināts - muļķis.
          -- Mopasāns

          Katrs cilvēks ir tieši tik vērts par cik pats sevi
          novērtē.
          -- Rablē

          Ēzelis iespēra. Viņš uzskatīja, ka tajā dienā ir kaut ko
          padarījis.
          -- Servantess

          Jauniem cilvēkiem derētu biežāk ielūkoties spogulī:
          skaistiem, lai nedarītu negodu savam skaistumam,
          neglītiem, lai ar audzināšanas palīdzību kļūtu
          pievilcīgāki.
          -- Sokrāts

          Pašapmierinātība ir prieks, kas radies no tā, ka cilvēks
          vēro pats sevi un savas darbības iespējas.
          -- Spinoza

          Augstprātība nozīmē to, ka mīlas dēļ pašam pret sevi, kāds
          sevi vērtē augstāk nekā pienākas.
          -- Spinoza

          Mazdūšība nozīmē to, ka bēdu rezultātā, kāds sevi vērtē
          zemāk, nekā pienākas.
          -- Spinoza

          Tikko jūs iedomāsieties, ka neesat spējīgs paveikt
          noteiktu darbību, kopš šī brīža tās īstenošana jums būs
          neiespējama.
          -- Spinoza

          Ja pats sevi uzskati par tīģeri, tad citu uzskati par
          lauvu.
          -- Tadžiku sakāmv.

          Ēzelim sava brēkšana tīkama.
          -- Tadžiku sakāmv.

          Kanālam patīk domāt, ka upes ir tikai tādēļ, lai apgādātu
          to ar ūdeni.
          -- Tagore

          Kas sevi izceļ, to Dievs pazemo, kas pats ir pieticīgs, to
          Dievs paaugstina.
          -- Talmuds

          Cilvēks līdzinās daļskaitlim, skaitītājs ir tas, kas viņš
          ir, bet saucējs tas, ko viņš no sevis iztēlojas. Jo
          lielāks saucējs, jo mazāks daļskaitlis.
          -- Tolstojs

          Katrā cilvēkā un viņa rīcībā vienmēr var atpazīt sevi.
          -- Tolstojs

          Sava spēka apziņa vairo to.
          -- Vovenargs

          Plātība nekad nav tik derdzīga, cik pašnoniecināšana.
          -- Šekspīrs

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (1)

IEVA I. 2. mar 2012. 21:26

Man nav svarīgi, ko citi  domā par mani, bet tas ko es pati domāju par sevi.

Autorizācija

Ienākt