Pirms 2012. gada 16. marta

7. mar 2012. 15:17

Nu jau atkal, kā jau tas pēdējos gados ierasts, Rīgas amatpersona ir aizliegusi 16. martā godināt mūsu varoņus – latviešu leģionārus. Vasi tas mani izbrīnīja? Nē, jo kā jau minēju – nekas nav mainījies. Jā, un mainījies nav krietni senāk, kā pie Rīgas atslēgu nēsāšanas ir tikuši atklāti pretlatviski spēki.  Šoreiz atkal kāds latviešu tautas nodevējs - Māris Kalve ir iztapīgi pacenties aizliegt. Nav svarīgi vai to viņš ir darījis aiz personīgas nepatikas, draugu lūguma vai karjēras dēļ. Viņš to ir izdarījis. Punkts. Lai šis veikums kļūst par viņa vizītkarti. Bet tas jau ir atkarīgs no mums. Ikviena latvieša pienākums ir to neaizmirst.
Oficiālā informācija presē liecina, ka viņš „lēmumu pieņēma vadoties no Drošības policijas sniegtajiem atzinumiem, kuros norādīts uz iespējamiem būtiskiem sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumiem plānoto pasākumu laikā”. Nu gluži kā iepriekš. Šeit nebūtu lieki atgādināt arī kādu iepriekš izskanējušu informāciju, ka šādi drošības apdraudējumi bijuši vien tukša skaņa. Tas ir, nevis apdraudējums nav pārvērties notikušā, bet apdraudējuma nav bijis. Vai arī, ja ir bijis, tad ne tāds, lai tā dēļ , jeb ko aizliegtu. Tātad leģionāru gājiena aizliegšanai ir tikuši izmantoti pat meli. Un tās nebūt nav vienīgās reizes, kad drošības resursi tiek izmantoti nelikumīgi un nelietīgi.
Domāju, ka arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos, lēmums par aizliegumiem tiks apstrīdēts tiesā, un atļauti tiks visi pasākumi. Arī leģionārus zaimojošie. Demokrātija taču... Lai gan, kas tā par demokrātiju, ja pretējā frontē, šīs pašas drošības iestādes, rēgulāri kaut ko nepieļauj, traucē, ignorē vai pat kādu aiztur līdz brīdim, kad nekas vairs nevar apdraudēt okupantu svinības. Svinības par veiksmīgu okupāciju. Svinības par dzīves telpas un resursu iekaŗojumiem. Svinības par to, ka iekaŗoto vēl joprojām izdodas nosargāt un pat padarīt par likumīgu... Tā lūk esot demokrātija... Vēsture liecina par vairākiem līdzīogiem gadījumiem... Labi, ko nu par to...
Galvenais ko gribēju teikt ir tas, ka es uzspļauju šādiem aizliegumiem. Uzspļauju. Un aicinu citus darīt tāpat. Dosimies gājienā. Atļautā vai neatļautā. Aizliegtā vai neaizliegtā. Traucētā vai netraucētā. Godināsim mūsu leģionārus. Godināsim savus varoņus. Godināsim tos, kas ar savu dzīvību un asinīm ir glābuši daudzus tautiešus. Ignorēsim okupantu un viņu līdzskrējēju protestus. Ignorēsim viņu melus un nievas...
Cīņa vēl nav galā!    16. marts – nacionālo spēku vienotības diena!     Cīņai sveiks!

Atslegas vārdi: 16. marts0

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (6)

Kaspars B. 8. mar 2012. 14:11

Jaukumiņ, vai zini kuŗ sieviešu dienai kājas aug?
Lūdzu, pati uzprasījies:
8. marts - purims (pēc vecā stila 23. februārī)

Lai pasaulei uzspiestu svinēt 75000 persiešu masu slepkavību, ko žīdi sauc par purimu tika masonu pakļautībā esošās valstīs ieviesta tā saucamā sieviešu diena.. Vairāk par to Juri Lina grāmatā «Zem skorpiona zīmes» 233. lpp.

Esteres grāmata

[3] Un visu zemju lielkungi, ķēniņa vietvalži, pārvaldnieki un ierēdņi palīdzēja jūdiem, jo bailes no Mordohaja bija sagrābušas viņus savā varā.

[4] Jo Mordohajs bija liels ķēniņa pilī, un viņa slava izgāja pa visām zemēm; cieņa pret Mordohaju un viņa cēlums kļuva arvien lielāki.

[5] Tā jūdi kāva visus savus ienaidniekus, cirzdami ar zobenu, slepkavodami un nomaitādami tos, un viņi darīja saviem ienaidniekiem pēc savas patikas.

[6] Arī Sūsas pilī jūdi nokāva un iznīcināja pieci simti vīru.

[7] Un viņi nokāva arī Paršandatu, Dalfonu un Aspatu,

[8] Poratu, Adalju un Aridatu,

[9] Parmaštu, Arisaju, Aridaju un Vajzatu,

[10] desmit Hamana, Hammedata dēla, jūdu ienaidnieka, dēlus, bet viņi neizstiepa savu roku pēc laupījuma.

[11] Tajā pašā dienā Sūsas pilī nokauto skaits tika paziņots ķēniņam.

[12] Un ķēniņš sacīja ķēniņienei Esterei: "Sūsas pilī vien jūdi ir nokāvuši un iznīcinājuši pieci simti vīru un arī desmit Hamana dēlus. Ko gan viņi nav izdarījuši tad pārējās ķēniņa zemēs! Tomēr kāds ir tavs lūgums? Lai lūgtais tev top piešķirts! Un kāda vēl ir tava vēlēšanās? Lai tā top izpildīta!"

[13] Un Estere sacīja: "Ja tas ķēniņam patīk, lai jūdiem, kas ir Sūsās, top dota vaļa rīkoties pēc šīs dienas pavēles arī vēl rīt, un Hamana desmit dēlus lai pakar pie karātavām!"

[14] Tad ķēniņš sacīja, lai tas tā top darīts, un Sūsās izsludināja ķēniņa pavēli, un desmit Hamana dēlus pakāra.

[15] Jūdi, kas bija Sūsās, sapulcējās arī četrpadsmitajā ādāra mēneša dienā, un viņi nokāva Sūsās vēl trīs simti vīrus, bet viņi neizstiepa savu roku pēc laupījuma.

[16] Un pārējie jūdi, kas bija ķēniņa zemēs, arī apvienojās un uzstājās par savu dzīvību un panāca mieru no saviem ienaidniekiem; viņi nokāva septiņdesmit pieci tūkstošus no tiem, kas viņus nīda, bet viņi neizstiepa savu roku pēc laupījuma.

[17] Tas notika ādāra mēneša trīspadsmitajā dienā, un viņi atpūtās tā četrpadsmitajā dienā un padarīja to par dzīru un prieka dienu.

[18] Bet jūdi, kas bija Sūsās, sapulcējās mēneša trīspadsmitajā un četrpadsmitajā dienā un atpūtās tā piecpadsmitajā dienā, un padarīja to par dzīru un prieka dienu.

[19] Tādēļ jūdi, kas dzīvo ciemos un miestos, pārvērš ādāra mēneša četrpadsmito dienu par prieka, dzīru un svētku dienu, kad sūta ēdienus cits citam.

[20] Un Mordohajs uzrakstīja šos notikumus. Un viņš sūtīja vēstules visiem jūdiem, kas bija visās ķēniņa Ahasvera zemēs, tuviem un tāliem,

[21] lai uzliktu viņiem par pienākumu svinēt ādāra mēneša četrpadsmito dienu, arī tā piecpadsmito dienu katru gadu -

[22] kā dienas, kurās jūdi ir panākuši mieru no saviem ienaidniekiem, un kā mēnesi, kurā bēdas viņiem ir pārvērtušās par prieku un sēras par svētku dienu, padarot šīs dienas par dzīru un prieka dienām, kad sūta cits citam ēdienus un dāvanas trūcīgiem.

[23] Tā jūdi pieņēma kā paražu to, ko viņi toreiz bija iesākuši darīt un ko Mordohajs viņiem bija savās vēstulēs ieteicis, tāpēc

[24] ka agagietis Hamans, Hammedatas dēls, visu jūdu ienaidnieks, bija gan sataisījies pret jūdiem, lai viņus iznīcinātu, un bija metis pūr, tas ir, meslus, lai viņus izdeldētu un iznīcinātu,

[25] bet, kad Estere griezās ar lūgumu pie ķēniņa, ķēniņš bija pavēlējis ar rakstu, lai Hamana ļaunais nodoms, ko tas bija iecerējis pret jūdiem, krīt atpakaļ uz viņa paša galvu un lai pakar viņu un viņa dēlus pie karātavām.

[26] Tādēļ šīs dienas sauc pūrīm, pēc vārda pūr. Un šīs vēstules satura dēļ un visa tā dēļ, ko viņi bija redzējuši un piedzīvojuši,

[27] jūdi apņēmās un uzlika par pienākumu saviem pēcnācējiem un visiem, kas pieslējās viņiem, ka viņi nepalaidīs, bet svinēs šīs divas dienas, kā viņiem ir rakstīts priekšā, viņu pašu stingri noteiktā laikā ik gadus;

[28] ka šīs dienas tiktu pieminētas un svinētas katrā paaudzē, katrā dzimtā, katrā zemē un katrā pilsētā; šīs pūrīm dienas nedrīkst iznīkt no jūdu vidus, un to piemiņa nedrīkst zust starp viņu pēcnācējiem.

[29] Tad ķēniņiene Estere, Abihaila meita, un jūds Mordohajs ar visu savu ietekmi rakstīja otru vēstuli par pūrīm, lai tos apstiprinātu.

[30] Un viņš izsūtīja visiem jūdiem Ahasvera valstī, uz simts divdesmit septiņām zemēm, vēstules, kas bija pilnas ar miera un patiesības vārdiem,

[31] lai apstiprinātu šīs pūrīm dienas noteiktā laikā, kā viņiem jūds Mordohajs un ķēniņiene Estere bija noteikuši un kā viņi paši sev un saviem pēcnācējiem to bija apstiprinājuši līdz ar priekšrakstiem par gavēšanu un vaimanāšanām.

[32] Un Esteres pavēle apstiprināja šos noteikumus par pūrīm; un tas tika ierakstīts grāmatā.

Dzēsts profils 7. mar 2012. 20:42

Kaspar, man būtu uzspļaut, ja arī 9-o maiju aizliegtu, bet man ir patiess niknums, kad tādi SVOLOČI var mierīgi pastaigājoties maršēt uz savu fallu, kamēr mūsu leģionāri tiek noķengāti (gadiem) visādās avīželēs, ziņās, u.c., kur mēs visi zinam, ka viņi cīnījās par Latvijas brīvību...un neviena pusē, bet savā pusē!! I dlja osobo tupih,
uz 1944.gada 1.jūliju leģiona vienību skaitliskais sastāvs sasniedza:
1) 15.divīzija - 14.241;
2) 19.divīzija - 12.298 (kopējais to personu skaits, kas dienējuši Latviešu SS brīvprātīgo divīzijās (15. un 19.divīzija) no to dibināšanas 1943.gada janvārī līdz kapitulācijai 1945.gada maijā ir ne mazāks kā 52.000);
3) Jelgavas brigāde - 4.907;
4) Robežsargu pulki - 12.118;
5) Policijas pulki un bataljoni - 14.884;
6) Policijas savrupdienests - 5.240.
C grupas palīgpolicijā (aizsargi) 22.262.
Aviācijas leģionā 628
Dažādās citās vienībās 972.

Tā, ka nevajag pilnā rīklē bļaut par 15-o divīziju, kā vienu veselumu!
Visu cieņu mūs leģionāriem

  :Latvian flag:

Gunars s. 7. mar 2012. 17:15

     Ir spēki kas uzrāda ģļēvumu,deputāti lauž zvērestus 16 .martā.'mums liedz Latvijā justies kā mājā pašiem izlemt kas ir kas.  

JAUKUMIŅŠ n. 7. mar 2012. 16:51

paga ,paga -Kaspariņ -vēl jau 8. marts -sieviešu dieniņa ,kad mēs gaidām ziediņus ,bučiņas un pašas plati smaidām ......a cīnīties varēsiet pēc mūsu dieniņas  

kā ta cīnīsies ,ja mēs maizīti neuzcepsim savam cīnītājam ,ja neatbalstīsim ,ja nesamīļosim ,tākā papriekšu samīļojiet mūs tā īpaši un tad ,tad lai tiekas jums jūsu uzvaras -nu saki vai man nau taisnība ..................?

Dzēsts profils 7. mar 2012. 15:27

kad tās cīņas beidzot beigsies

Vasilijs P. 7. mar 2012. 15:20

Dari,ka ertak.

Autorizācija

Ienākt