+。:.゚٩(๑>◡<๑)۶:.。+゚Ne tikai Holywoodā+。:.゚٩(๑>◡<๑)۶:.。+゚

6. jūl. 16:44     Hmm, Stethem, tas ir good, bet ir bet, ne Tu viens tā māki
ne kas personīgi

https://www.instagram.com/p/Bzkt7Nzh5os/?utm_source=ig_web_copy_link

Mūsu Mairis ar tā protAtslegas vārdi: Korķis0

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (18)

Guna a. 9. jūl. 12:59

Esmu pārliecināta , ka arī šo nodarbi Mairis pieprot - perfekti !    

Карлик Д. 9. jūl. 09:45

Kā tad Guna  , tik pat kā būtu noglaudījis meiteni

Карлик Д. 9. jūl. 09:43

Vasīlij, Tu ko   mazahistus feka peka,
ja no tādiem skatiem uzbudinies, ko Vasīlij

Vasilijs P. 8. jūl. 18:27

Uzbudināšana...

Guna a. 8. jūl. 13:07

E.l.e.g.a.n.t.i !   
gandrīz tikpat eleganti ,   kā Mairis to paveica ringā , nokautējot Glovacki !   

Карлик Д. 7. jūl. 23:02

Paldies Ingrida
Kaut jau vīrelis gados, iemaņas nav zudušas
šamais labā formā

Ingrida X. 7. jūl. 19:58

  Interesants ieraksts!  
  Dž.Stethems - ar kāju, beigās smagi, bezmaz dzīvnieciski nosēcoties; Mairis Briedis - tā viegli, ar plaukstu (šķiet- apakšdelms arī mzl iesaistīts tai procesā);
+ patika izlasīt max max stāstu no dzīves.
  Man vnm patikuši nesamāksloti ieraksti;  paldies!

Карлик Д. 7. jūl. 18:56

Paldies Max par tavām atmiņām  ,
ir cilvēki, kas izkopj savas prasmes, ne velti ir teiciens:

"Neskati vīrieti no cepures"


Austrumu cīņas ir ne tikai ierocis

Vasilijs P. 7. jūl. 18:53

galvenais-noslēpušies...

max m. 7. jūl. 18:34

Tas klips ar korka atskrûvéshanu izskatàs jau labi,bet més jau îsti nezinàm, cik filméshanas atkàrtojumu ir bijushi,lai sasniegtu vélamo. Noteikti,ka ne jau ar pirmo reizi !
Man ir smalkàks stàsts,pie tam no dzîves.
Tas bija sen senajos laikos un aiz trejdevinàm jûràm un utt.,kur dokumentus vél aizpildîja po ruski.Man tur bija viens darba kolégis. Vàrds vinam bija Dzintars. Puisis bija samérà kluss,nosvérts,fiziski labi kalsns,augumà ap 1,85,îpashi ne ar ko neizcélàs.Nésàja vinsh vél darbà acu lécas.Atceros to tàpéc,jo viens mans kolégis man vienreiz prasîja,vai es arî esot ievérojis,ka Dzincham tàs acis nepatîkami,auksti spîd.   Més jau ieprieksh dzirdéjàm,ka Dzincha esot trennéjies karaté,kàdus gadus 7. Nu bet vai tad mazums,kur kàds ir trennéjies..Mums bija gan savs body kachoks,gan regbists un abi labi medalhoti.
Pie stàsta tagad,citàdi ar uvertîri jau vien kà sakusu. Vienmér esmu apbrînjis tos ,kuri prot izteikties kodolîgi !
Tàtad sézam kàdi chetri,mazliet iemetam un ràtni plàpàjam. Neatceros îsti kursh,bet kàds ierosinàja Dzincham paràdît kàdu triku! Cik atceros,shamais ilgi nelauzàs un palûdza tikai vienu sérkocinu kastîti un vienu asistentu. Pieteicàs viens asistentos, labpràtîgi, ar iesauku muris/tàds uzvàrds/,ko padarîsi. Dzincha palûdza vinu nekustéties un uzlika vinam uz galvas stàvus, to sérkocin kasti. Més aizturéjàm elpu,nojautàs! Murim augums bija 1.80cm. Dzincha novilka kurpes un piegàjis pie Mura,mazliet pàrbîdija to kastîti. Mazliet atkàpies no mûsu asistenta,vins mazliet pacéla vienu kàju un sakoncentréjàs uz to kastîti. Atkal kaut kas vinam îsti nepatika, jo piegàjis pie Mura atkal pàrbîdîja mazliet to kastîti.
Vispàr.. , loti viss tas atgàdinàja to skatu no futbola,kad futbolists gatavojas izpildît 11metru soda sitienu. Futbolists mazliet pierikté bumbu/Dzincha kàju/ un vàrtos mums bija savs vàrtsargs Muris !
Tàlàk viss tas notikàs tik àtri,ka grûti pat precîzàk aprakstît. Sérkocina kastîte izjuka pret netàlo sienu un Muris stàvéja kà stàvéjis,tikai ar nedaudz plashàkàm acîm...  
Sitiens tika izdarîts tieshi tas pats,ko Dzeisons Stethems izpilda tajà klipà. Tas pats apgrieziens,roku stàvoklis. Atshkiriba tikai ka mérkis bija sérkocina kastîte uz 1.80cm cilvéka galvas un nekàds dublis nebija pielaujams.
Vispàr pazinu vél vienu cilvéku ar lîdzîgiem talantiem,bet man jau apnika rakstît.Paldies un uz redzéshanos !  

Карлик Д. 7. jūl. 09:30

Frēzija, par Kurzemniekiem jāfano un kad tik augstā mērogā
un tik tuvu

Vasilijs P. 6. jūl. 23:22

Mūsējās svētdien spēlēs Lionā...

Frēzija v. 6. jūl. 22:56

  Esi laikam Mairim fans!
      ..... diez cik ilgi viņš trenējās, lai tiktu līdz triumfam  

Vasilijs P. 6. jūl. 18:29

Tas agris vispār kaut ko māk strādāt?!

Vasilijs P. 6. jūl. 18:21

Un atsvaidzinās ar Jūrmalnieku pašu rociņām audzēto zemeņu ražu

Vasilijs P. 6. jūl. 18:14

Un Borisa Moisejeva kungu ieskaitot...

Vasilijs P. 6. jūl. 17:12

Toties Krievijas Slavenības atpūšas Jūrmalā!

gunars s. 6. jūl. 16:58

Tas jau ir kaut kas!

  Bet dažiem tas nav nekas!

Autorizācija

Ienākt