Vidusjura,Pireneju kalni, karsto avotu mekléshana

21. jūl. 15:05

14 jul nesen kà atbraucu no okeàna un jau péc trim dienàm, 18 jûl devos uz vidusjûru. Iespaidu salîdzinàshanai.   Man personîgi okeàns patika labàk,piekraste skaistàka,bet vidusjûrà toties ir "mezonîgàs" pludmales. Pirmais, kur piestàju Port-la-Nouvelle,maza ostas,kûrorta pilsétina.Centrà pludmalîte,cilvéki kà sardînes bundzà,polichi centrà mashînas nelaiz.. Bet pabraucot pàris km uz augshu sàkas nekontrolétàs pludmales. Savdabîga krûmu kemperu paradîze. Vàcieshi,Dàni,fr.Visi apmetushies tieshi pludmalé. Brînums,bet neviena policha tuvumà nemanîja. Varbût kàds nerakstîts pamiera pakts shiem noslégts  

Atslegas vārdi: jūra233, pireneju kalni5, avoti6

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (26)

Gunta L. 31. jūl. 19:21

Laikam ljoti karsti,bet var ar deeli...

Guna a. 22. jūl. 19:46

- pī , pī , pī , pī ...,  
pīkst austeres - Max kakliņu kutinot ...

Max M. 22. jūl. 16:56Leucate ir pazîstama ar savu mazo laivu ostu.Kur piegàdà tikai svaigi salasîtas, austeres un mûles.Kàpéc salasîtas? Tàpéc ka tàs audzé tàdos kà zvejnieku tîklu maisos.Iecel laivà tà kà murdu ar striki.Varétu teikt austeru dàrzi. Zvejnieku laivas,agri no rîta atvedushas razhu, novietojas kanàlà. Turpat ir izvietojushàs kàdas seshas, 7as koka bûdeles,kuràs var nobaudît svaigo preci.Galdi ir gan àrà uz terases,gan iekshà. Bûdina ir ar mànîgu optisko ilûziju ,jo spéj sevî uznemt daudz vairàk viesu,kà varétu iedomàties. Parasti pasûta duci vai pusduci. Pieméram,ja teiksiet man lûdzu 12 austeres,tad oficianta acîs cienha bûs zudusi. Tas attiecas arî uz veikaliem,tikai duchos austeres pérk !  


https://www.youtube.com/watch?v=_OsULzMxE1U
Labàk visu redzét,kà klausîties aptuvenu stàstu.
https://www.youtube.com/watch?v=M2cHpB2ebwE

Max M. 22. jūl. 14:47

https://www.google.fr/maps/dir/Toulouse/Port-la-Nouvelle/Leucate/Perpignan/Vinça/Prades,+66500/Bains+de+St+Thomas,+Aygue+Calente,+Fontpédrouse/Ax-les-Thermes,+09110/Toulouse/@42.7955578,1.4209316,211552m/data=!3m1!1e3!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x12aebb6fec7552ff:0x406f69c2f411030!2m2!1d1.444209!2d43.604652!1m5!1m1!1s0x12b056de32718013:0x125dbf5bcf43f524!2m2!1d3.043916!2d43.021342!1m5!1m1!1s0x12b0595177db187f:0x4078821166d2750!2m2!1d3.028163!2d42.9103039!1m5!1m1!1s0x12b06e4e80fd88fd:0x1c83306520f2dd4f!2m2!1d2.8948332!2d42.6886591!1m5!1m1!1s0x12b00375ab3cf85d:0x407882116676230!2m2!1d2.527936!2d42.645575!1m5!1m1!1s0x12affc33e9f1e9fb:0xa599b394f71d89c0!2m2!1d2.423231!2d42.617718!1m5!1m1!1s0x12a55fb70baa080f:0x5082a305976d4f10!2m2!1d2.1671626!2d42.5000909!1m5!1m1!1s0x12af781a0d368c5f:0x406f69c2f4361b0!2m2!1d1.837545!2d42.720254!1m5!1m1!1s0x12aebb6fec7552ff:0x406f69c2f411030!2m2!1d1.444209!2d43.604652!3e0
Mans celojuma marshruts péc google map.
Jûlijs noteikti nav tas labàkais ménesis celojumiem uz jûru,kalniem,ir pàràk karsts. Tas ir atvalinàjumu laiks. Cilvéku pludmalés,veikalos un mashînu ir par daudz,lai justos omulîgàk.

Guna a. 22. jūl. 11:41

Incants bilžuks !   ar reflektējošu piesitienu ...

Guna a. 22. jūl. 11:39

Max...,
zāles - mēdz rūgtas būt..., arī pēc naktsvijolēm - nesmaržo tās !
galvenais - lai veselu dara !

Inese B. 22. jūl. 11:07

Interesanta ceļojumu reportāža !   

Max M. 21. jūl. 23:04

Jà un smarzho arî lieliski,péc filipînieshu pûdétàs càlolas

Max M. 21. jūl. 22:59

Guna anuG,tieshi tàdus karstos avotus mekléju,bet vini ir labi paslépushies. Vietéjie slépj avotu vietu un nevienu vîn-mîli pie veikala arî nemanîju..Bet Ax-les-Thermes pilsétas laukumà ir divas publiskàs vannas. Vietéjie teicàs,ka iztekot ap 60C° un paràdîja kur ir vésàka vieta.Katrà zinà kàjas kluva sarkanas kà vézim .Vislabàk tur esot ziemà,kad kalnos ir sniegs un Tu tur tupi,kà Japànu kalnu makaks, ziemà,bet garainos  

Max M. 21. jūl. 22:37

gunars sēklais ,jà aug jaunie érgli stàrki Latvijà !

Guna a. 21. jūl. 18:25

Maaax...,  
kur par peldi karstajos sēravotos - stāsts ?


https://www.youtube.com/watch?v=696FiBw0EA0

gunars s. 21. jūl. 17:31

Max Max, izgājis cilvēkos un viss ar roku sasniedzams, laimīgais! Mums te jaunie stārķi ievingrina spārnus!

 

un ūdens puķes zied

Aļoša R. 21. jūl. 17:20

Maxi, sapņot ir svētīgi. Ja vēl tie sapņi tiek piepildīti....tad ir laimes sajūta.

Max M. 21. jūl. 16:51

Latvijju ja gribi izcelot krustu shkérsàm arî gadi paies..  Kurzemes krastu gribétos izpétît no Palangas lidz pat Kolkas ragam,sapni ..


Aļoša Raina, padalos ar to kas ir

Vasilijs P. 21. jūl. 16:49

Ja Kadirova kungs ar Pompeo kungu vismaz vienojušies-neiebilstu.

Max M. 21. jūl. 16:28

Kalnos ir spilgta saule ,bet pékshni aiz nàkoshà kalna,kà partizàns izlien tumsh màkonis un ieper tevi ar krusu..

Aļoša R. 21. jūl. 16:21

Ceļojam kopā ar Maxi!    Kas nevar pats , kur aizbraukt.

Guna a. 21. jūl. 16:03

Ak tā ...,   nekādi ne kalnu mežoņi - kemperi ...

Guna a. 21. jūl. 16:01

Mandomāt ..., Tu aizmirsi pastāstīt /un parādīt !/ elpu vēl: karstāku ,   kalnos ko baudīji !

Max M. 21. jūl. 16:01

"Kemperi"/mans lingvistiskais uzlabojums/ ir kamping car/isti/,kuri novietojushi savas braucamàs màjas tieshi pludmalé un dzîvo tur ilgàku laiku.

Autorizācija

Ienākt