Latvieti vai tu esi izdarījis visu lai nosargātu savu tautu, valodu un latvisko kultūrvidi

11. jūn 2011. 05:22

Sveicināti letiņi!
Vēlos kā Latvijas pilsonis, kuram nav vienaldzīgs latviešu tautas un tās pamatvalodu ( latviešu un latgaliešu) liktenis  īsumā iepazīstināt Jūs ar saviem priekšlikumiem partiju VISU LATVIJAI, VIENOTĪBA un TB/LNNK vēlamajiem darba virzieniem jūnija mēnesī.
  Ar sarūgtinājumu jāsecina, ka referendums par latviešu valodas, kā vienīgās apmācību valodas valsts skolās, ir izgāzies  tikai latviešu bāleliņu vienaldzīgās attieksmes dēļ. Kārtējo reizi ir jāsecina, ka vidusmēra  latvietis ir tikai spējīgs kurnēt par esošām sadzīves rakstura nebūšanām  ģimenes vai šauru draugu lokā. Kā damaska zobens tagad parādās lielkrievu šovinistu cilātais jautājums par otro valsts valodu. Ticiet man, viņu rīcībā ir pietiekami finansu resursi un pietiekoši daudz cilvēkresursu, tai skaitā arī latviski runājošu kangaru, lai uz mūžiem pazemotu latviešu tautu. Manuprāt,  tagad lai aktīvi apkarotu un mazinātu šo velna izdzimteņu darbību un pieaugošo ietekmi jaukto ģimeņu vidū VISU LATVIJAI ciešā sadarbībā ar TB/LNNK un VIENOTĪBU latviešu tautai traģiskajās dienās (14. un 17.jūnijā), Varoņu piemiņas dienā un latviešu tautas garīgās  vienotības Līgo/Jāņa  dienās  ir jāpieliek visi pūliņi( iesaistot savas atbalsta grupas visā Latvijā) Latvijas pilsoņu (atviešu, latgaļu, Latvijai lojāli noskaņoto minoritāšu) pilsoniskās aktivitātes stimulēšanai. Runājiet ar patriotiski noskaņoto pašvaldību vadītājiem, kultūras darbiniekiem, skolotājiem un preses pārstāvjiem par Latvijas tautas sāpi un rūpēm par Latvijas tautas nākošo paaudžu tiesībām dzīvot latviskā/latgaliskā vidē. Varat mēģināt noorganizēt publisku Latvijas lielkrievu šovinistu un latviešu tautas kangaru fotogrāfiju/karikatūru dedzināšanu  jūnija masveida pasākumu norises vietās, tādā veidā publiski izsakot Latvijas tautas nosodošo attieksmi pret  Latvijas lielkrievu šovinistiem un latviešu tautas kangariem.  Satversme  (I nodaļa. Vispārējie noteikumi) 2.punkts nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Manuprāt, šis Satversmes punkts nepārprotami garantē juridisku spēku Latvijas pilsoņu vairākuma (manuprāt 51 procenti ir pietiekošs skaitlis)  rakstiski izteiktai gribai. Tas nozīmē, ka Saeima ir tikai Latvijas tautas ievēlēta likumdošanas instance, kuras pienākums ir tikai juridiski pareizi noformulēt Latvijas tautas vairākuma gribu.
Manuprāt, Latvijas pilsoņu vairākuma izteikta griba, apliecināta ar personīgo parakstu un
ar savu identitāti apliecinošu personas kodu, iemanto likuma spēku un ir pamats obligātai apmācību uzsākšanai latviešu valodā visās valsts finansētajās skolās un nepieciešamo izmaiņu veikšanai Satversmē (manuprāt šādā gadījumā ievēlētās Saeimai ir jāizpilda Latvijas pilsoņu vairākuma rakstiski izteikta griba, juridiski pareizi jānoformulē Latvijas pilsoņu vairākuma gribas izpausme un ar savu balsojumu to jāapliecina). Manuprāt, nevienai valsts institūcijai nav nekādu juridisku tiesību pieprasīt, lai katrs Latvijas  pilsonis, izsakot savu gribu rakstiskā formā un uzrādot savu personas kodu, notariāli apliecināt sava paraksta identitāti. Manuprāt, šaubu gadījumā, Latvijas tiesībsargājošām institūcijām ir tiesības un arī pienākums pārbaudīt ikviena pilsoņa paraksta identitāti. Manuprāt, šādas Latvijas pilsoņu gribas izpausmes atbalstam VISU LATVIJAI sadarbībā ar TB/LNNK un Vienotība ir jāsagatavo tikai juridiski pareizi izteikta Latvijas pilsoņu gribas izpausme  drukātā formā. Jūnija masu pasākumu laikā VISU LATVIJAI, TB/LNNK aktīvistu un atbalstītāju grupas varētu aicināt Latvijas pilsoņus personīgi izteikt savu brīvo gribu parakstot iepriekšminēto Latvijas pilsoņa gribas izpausmes veidlapu un apliecinot to ar savu identitāti apliecinošo personas kodu.  (Piemērs – es Latvijas Republikas pilsonis………….. (v.u. p/k), Latvijas tautas likumīgais pārstāvis, personīgi, bez spaidiem un maldināšanas,  izmantojot Latvijas Satversmes  (I nodaļa. Vispārējie noteikumi) 2.punktā noteikto izsaku savu sekojoša satura brīvu gribu –
1)    Sākot ar 2012. gadu  apmācībai visās Latvijas valsts finansētajās skolās ir jānotiek tikai latviešu (valsts) valodā,
2)    Nosaku, ka Latvijas Satversmes  I nodaļas, Vispārējo noteikumu 4.punktā noteikto var referendum grozīt tikai, ja tam piekrīt 90 procenti no visa Latvijas pilsoņu kopuma.
Mana, rakstiski izteiktā, griba stājas spēkā ar Latvijas pilsoņa gribas izpausmes veidlapas parakstīšanas brīdi un ir juridiski saistoša Latvijas Saeimai izpildei iepriekšminēto grozījumu veikšanai Latvijas Satversmē).
Informācijai -
LR pilsonis, atvaļinātais NBS pulkvedis (savu veslību zaudēju dienesta laikā, tagad 2.grupas invalīds), ir sekmīga pieredze personālsastāva vadības, konceptuālo dokumentu izstrādes, loģistikas un militārpolitiskās situācijas analīzes jautājumos.  Personīgi pārdzīvoju latgaļu rusifikācijas smagumu uz saviem pleciem, izdzīvoju un  nevēlos lai tādu  likteņa smagumu būtu jāizjūt latviešu/latgaļu tautas jaunai paaudzei.
Vēlu Jums nepagurt strādājot Latvijas pamattautu (latviešu/latgaļu/kuršu/zemgaļu) interešu aizsardzībai pret Latvijas lielkrievu šovinistu un viņu līzskrējēju, latviešu kangaru tīkojumiem.
Spriežot pēc izveidojušās situācijas katram latvietim, kuram rūp tautas un dzimtās valodas iktenis ir pienākums atkal ieskandināt Latvijas kārtējo atmodu.
Dariet to katru dienu Latvijas nākamo paaudžu vārdā, drosmīgi un nenogurstoši apkarojiet jebkurus  Latvijas lielkrievu šovinistu un viņu līzskrējēju, latviešu kangaru prettautiskus centienus. Atcerieties, ka viņu galvenais mērķis ir rusifikācijas turpināšana bijušajās okupētajās teritorijās un pamattautību kulturvēsturiskās vides degradēšana. Skaidrojiet saviem draugiem pozitīvā nacionālisma lomu (lepnums par savu valodu un kultūru) un tā nepieciešamību latviešu valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Ar cieņu ,
Alfrēds Buls
t.26694977
Papildus  vēlos  ieteikt Jums jūnija mēneša galveno pasākumu laikā aicināt Latvijas pilsoņus izteikt savu gribu un uzdod Latvijas Saeimai, Eiropas Savienības latviešu tautas interešu aizstāvošajiem deputātiem Eiropas Savienības Parlamenta līmenī rosināt jautājumu par Latvijas okupācijas seku likvidēšanu.   Manuprāt, rosinot šī svarīga jautājuma risināšanu Latvijas pusei ir stingri jāpieprasa Eiropas Savienības finansiālais atbalsts  tiem Latvijas iedzīvotājiem (nepilsoņiem), kuri brīvprātīgi nolems izbraukt no Latvijas uz savu etnisko dzimteni  (varbūt arī uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm).

Atslegas vārdi: Latvijas tauta un valoda0

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (2)

Alfrēds B. 13. jūn 2011. 23:00

Atbilde visām tādam verga dvēselēm kā Romis Es
Nu ko, vergu dvēseles tā turpiniet. Žēlabaini ņaudiet kaut kur pagultē un izdomājiet jaunus, piemērs Damolka zobens (pat visuzinošajā Googlē tādu neatradīsi)m neeksistējušus terminus. Jautājums īstiem latviešiem - kas tadc radīja neekstistējošu tautību - latvietis 13.gadsimtā. Varu pateikt vācu krustneši un tirgonīšu tauta, kura nodeva Pilātam dieva dēlu (literāri saucas ebreji. Mērķis - viņiem vienkārši bija vajadzīgi kalpi ar verga dvēselēm.Man cilvēkam, nākušam no jauktās ģimenes, vienkārši ir kauns.

Dzēsts profils 11. jūn 2011. 14:36

Muļķības!!! Tauta balsos par SC un Latvijā Valsts valoda būs krievu un latviski Tu varēsi runāt tikai savā ģimenē,ar mani,bet ne sabiedrībā!!!...  

Autorizācija

Ienākt