Trîs dienas Madridé.

5. jan. 23:03

Biju aizbraucis uz Jaunà 2020 gada sagaidîshanu Madridé. Biju tur pirmo reizi un man patika tàs pilsétas atmosféra. Madridieshi redzétie bija atsaucîgi un vienkàrshi. Nebija tie nogurdinoshie tûristu bari,kàdi médz bût Barselonà, vasaràs. Pilséta likàs loti dinamiska.Skaistas màjas,parki.Centràlie bulvàri plashi,ar seshàm braucajamàm joslàm,katrà pusé. Brauc àtri,kà jau galvaspilsétàs,bet nedzirdéju nevienu îpashi tauréjam.Nav snobi. Tas jau vien ir labs kultûras ràdîtàjs.


Atslegas vārdi: madrid 20203

Komentēt var tikai autorizēti lietotāji

Komentāri (32)

Vasilijs P. 26. jan. 18:43

Drīksti informēt Wašingtonu.

Vasilijs P. 26. jan. 18:36

ja netiksies

Vasilijs P. 26. jan. 18:33

notiek speciala atlases sistēma-pilnīgi slepeni...

Vasilijs P. 26. jan. 18:27

kungs ar lielu naudas maku un līgumiem aizvilināja

Vasilijs P. 26. jan. 18:25

Madonnas darba līguma pirmsākumi...

Nakts T. 26. jan. 18:22

Esmu Spaaniju krustaam shkjeersaam izbraukaajusi, bet Madridee nav buuts, buus jaapaardomaa koncepts (vienmeer gribaas kko netaalu no juuras) un jaaaizbrac pakomuniceet ar spaanjiem. Ellos son amables y guapos?

Benita L. 12. jan. 15:22

Wov!Lai viss gads ir viens superīgs ceļojums!
Rīgā redzu velosipēdus ar tām "treknām" riepām,vēl padomāju,a kam?Tur Madridē vismaz pludmalei.Ļoti saturošs vēstījums un bagātīgi foto!

Vasilijs P. 12. jan. 08:37

Tad tagad brauksi?Uz Austrāliju-vismaz faunas glābšanai...

Gunta L. 11. jan. 02:29

Spaanju valodu neesmu maaciijusies,bet ljoti skaists celjojums,paldies,ka padaliijies.

max m. 10. jan. 14:44


A bet tad iznàk,ka nésmu velti te pûléjies !  
Paldies !

Jūle S. 9. jan. 15:28

Paldies...arī es pieķēru sevi ,ka beidzot ar interesi kaut ko lasu un sekoju tavām ceļojuma gaitām.Nedaudz sajutos kā pati tur pabijusi Nu arī es varu lepni teikt ,ka pabiju Madridē

Guna a. 8. jan. 22:46

Max..., Tavs blogs - fantastisks !
jaukās bildes un Tavi sirsnīgie komenti pie tām - ļotiļoti !
paldies Tev ...

tikai ..., p.s. - lieks ir te ,
nekas nevienam nav jāpierāda !
vismazāk jau - žultainajai liekulei Ingridai Xx .

max m. 8. jan. 22:15


Madrides vizîtes secinàjums : tas bija to vérts. Divas ar pus dienas bija stipri par maz ! Daudz kas palika neapmekléts. Vajadzétu tomér apskatei vienu mazu nedélu.
Cilvéki satiktie laipni smaidoshi,izpalîdzîgi,paskaidro bez apgrûtinàjuma. Vîtinàtais spànu shkinkis ir vienkàrshi lielisks. Tradicionàlàs tapas,uzkodas.Kafejnîcàs var paést pat vienos naktî. Neredzéju nevienu lamàjàmies un stipràk iereibushu.Pilséta tîra.Polichi nepiekasàs,uzrauga kàrtîbu diskréti. Kopumà man patika,gribétos vél vizitét.
Paldies visiem,kuriem patika mana, nepilnîgà Madrides reportàzha ! Un vélreiz, veiksmîgu Jauno gadu !  

ps: Gunai, chica ir meitene,to es iemàcîjos   Vél zinu arî gracias,paldies un galvenais vàrds per favore,lûdzu. Ar sho vàrdu parasti uzsàk jebkuru jautàjumu.

ps: .. Gunu pazîstu tuvàk jau apméram astonus gadus. Komunikéjamies loti biezhi.Un katru reizi arvien nebeidzu brînîties, par sho lielisko Sievieti. Vina paspéj visu ! Saimniecîba,màja, palîdzîba grûtîbàs nonàkushiem cilvékiem,utt.Visi tiek apchubinàti,neviens netiek aizmirsts.. Atlicinàt laiku,ienàkt uzrakstît kàdu dzejoli sheit,amigos.. Tàpéc varu teikt,ka tas ir cilvéks ar loti lielu sirdi. Man patieshàm loti zél,ka sheit vina tiek nepamatoti apmelota. Bet,publiskà vidé visi nav vienàdi un visi ari nekad nebûs draugi..
Uzrakstîju sho,atbildot uz Vinas ievietoto
plkst.10:16
Turies un laimîgu Jauno gadu Tev !  

max m. 8. jan. 21:06


Atbraucàm ar businu, Fiat doblo kombo,ja kàdam interesé auto marka.Loti érti. Iekshà salàdéjas somas,celha ledusskapis un galvenais pilsétas "mobilais transports",divi elektr. riteni . Nenozélojàm ne brîdi. Atkrita nogurdinoshà kàjàm staigàshana. Metro un taxi aizmirsti. Braukt loti viegli,gan par centràlajàm avénijàm,gan par gàjéju ielinàm. Neviens nestreso. Galvenais cienît apkàrtéjos un izvéléties attiecîgo àtrumu.Mazàkais ritenis iegàja liftà,lielàko uzstiepàm pa kàpném,tieshi dzîvoklî.Tas ir Kalifornijas tipa pludmales elektr. ritenis. Desmit cm platas riepas. Iet kà traktors ! Cilvéki skatîjàs ar interesi. Es sméjos,ka més jau pirmajà vakarà esam Madridé pamanîti   Viens spànu pàris,redzot mûs smaidàm, sézot uz solina,pienàca paintereséties,kas tas ir par zvéru.


Debodas templis (Templo de Debod)

"Esmu nonacis pakrastē virs Sabatinī dārza un dodos Spānijas laukuma virzienā. Šeit pirms nonāktu šajā laukumā, kuru spāņi dēvē par Palza de Espanņa man ieplānots apskatīt vēl vienu, varētu teikt Spānijai netradicinālu-orģinālu apskates objektu.Tas ir ēģiptiešu Debodas templis! Jā jā! Tieši tā, es nepārteicos.

Šeit aiz Ferras dārza, Kalna parkā (Parque de la Montana) ierīkots laukums, kurā uzstādīts īsts templis no Ēģiptes. Šī tempļa detaļas Ēģiptes valdība uzdāvināja Spānijai, kā pateicību par atbalstu slavenā Abu Simbel tempļa pārvietošanas un restaurācijas darbos, Nūbijas tuksnesī, nīlas krastos. Tajā laikā tika būvēts milzīgais Asuānas dambis un elektro stacija, kuras ūdens tilpnes appludinājamā teritorijā atradās vairākas senas celtnes. Varenākā no tām bija Abu Simbel templis, kurš pa sīkām detaļām tika sadalīts un pārcelts uz citu vietu. Vairākus sīkākas celtnes tika appludinātas, bet dažas nozīmīgākās demontētas. Vienu no demontētajiem objektiem-Debodas templi, Ēģiptes valdība tā arī uzdāvināja Spānijai un tas nonāca Madridē. Madrides valdība nolēma šo objektu orģinālā veidolā izstādīt publiskai apskatei un to 1972. gadā uzstādīja tieši šeit Kalna parkā blakus Spānijas laukumam."
Ieliko sho tekstu,no latvieshu celotàja,templa aprakstu.Vinam ir vairàk dotîbas aprakstît,kà man /Pēteris Vēciņš/.
Kas attiecas uz mani,tad biju ieplànojis sho templi speciàli pafochét saules rietà. Kad saule spîd uz templi un ûdeni.Loti iecienîts objekts un izplatîts, fotogràfu vidé.
Pirmà janvàra rîtà,aizbraucu izlûkot objektu,vakaram.. Mîlais Dievs,ûdens nolaists ! Saules atspulga nebûs ! Un pirmais janvàris brîvdiena.Nu ko,neko. Nofochéju dienà,kàds vins ir.

Guna a. 8. jan. 10:16

p.s.
Pieļauju , kādai nenovīdīgai un skaudīgai večai , bez guvumapalikušai - kārtējā žultslēkme garantēta !    glābjas , kas var !

Ingrida Xx vakar 18:31 Viņas atbildes
.... man jau bezgala patīk, kā viena melīga veča cenšas bīdīt interesantu blogu (5.janv. 23:03)   aiz ko nē?, ja sajūt savu varu  

(slepeni, Vasja, kā vnm  )

uz jautājumu Megana Mārpla Pentagonam/pilnīgi slepeni/ no Vasilijs Pljehovs


de facto !   un tikai ...

Guna a. 8. jan. 10:09

Superīga ceļojuma fotoreportāža , Max !   
tik aizkustinoši un mīļi ! ka Tava Princese ceļoja kopā ar Tevi , nevis , atstāta mājās - skuma ...

max m. 7. jan. 23:24Mana Princese,celoja ar mani  

Dzîvoklî tomér priekshrocîbas,salîdzinot ar viesnîcu.Jûties kà màjàs.Net saitos nav grûti atrast.

max m. 7. jan. 22:09Iedzert kafiju, red bull,paést,pat pagulét, var katrà benzîna uzpildes stacijas servisà. Vinu netrûkst.

max m. 7. jan. 21:18


Viens no tuneliem  

max m. 7. jan. 21:16Celsh màjup,kalni,tunel'i 800 km ..

Autorizācija

Ienākt