Viņa jautājumi un atbildes

  1. 1
max m. 20. mar. 13:42 Viņa atbildes

Loti fiksi, pat pasham prieks

uz jautājumu Vai atradi? no Margo G.
  1. 2
max m. 19. mar. 20:59 Viņa atbildes

Zelma Làgerfelda "Nilsa Holgersona brînishkîgais celojums"  
Tàpéc ka brinishkigs stàsts, ir teikas un piedevàm izcils Zviedrijas dabas geo- vésturisks apraksts .
Iesaku visiem un visos vecumos !  

  1. 1
max m. 17. mar. 15:09 Viņa atbildes

Vàrds "atlaides" man asociéjas ar komerciàlu mànîshanos  

  1. 1
max m. 17. mar. 15:05 Viņa atbildes

Pa màju pûtîshos  

  1. 1
max m. 17. mar. 15:04 Viņa atbildes

Labàk lai ir bût nekà nebût . Vismaz kaut kas mainîsies !  

  1. 0
max m. 16. mar. 13:38 Viņa atbildes

  ja gribat àtras kàjinas, tad dzerat paninas  

  1. 0
max m. 16. mar. 13:35 Viņa atbildes

Baumas no pelavàm jàatsijà, kà jau te teica .

uz jautājumu Ticot baumām?! no Vasilijs P.
  1. 1
max m. 14. mar. 19:06 Viņa atbildes

Tak katru gadu jau tas atkàrtojas  

  1. 2
max m. 14. mar. 19:02 Viņa atbildes

Vef korkusos vajadzîbas gadîjumos, varétu lipinàt pat lidmashînas. Nebija tie nekàdi duraki .
Jaunajai Cip Direktorei Ginai  
Vasjka tàtad zem brunchiem  

Autorizācija

Ienākt