0Понравилосьkristaps P. Его блог (89)

darbinieka raksturojums!

9 ноября 2010 08:49

Sveiki! Es zinu ka šeit ir ļoti atsaucīga tauta, man vajag Jūsu palīdzību darbā iedeva uzdevumu raksturot darbiniekus, man vajadzīgs darbīnieka raksturojuma paraugs!?

Ja kādam ir tād atsūtiet uz v-v-v2@inbox.lv!

Paldies!

Ключевые слова: steidzami0

Комментировать могут только авторизованные пользователи

Комментарии (3)

Удалённый пользователь 9 ноября 2010 11:53

Tikai dagad nesaraksti visiem vienādus

kristaps P. 9 ноября 2010 10:57

paldies šitais ir labs!

Удалённый пользователь 9 ноября 2010 10:43

gan jau ko sadzejosi.:)

Personas raksturojumā varētu būt šāda informācija:darbinieka vārds un uzvārds, amats vai darba veids, kādu darbinieks pildījis, darbinieka lietišķās īpašības, profesionālās zināšanas, izglītība,darbinieka iemaņu un prasmju raksturojums, ieinteresētība zināšanu paplašināšanā un iemaņu attīstīšanā,prasme saprasties ar citiem darba grupā, interešu loks. Raksturojumu raksta brīvā formā. Raksturojumu paraksta amatpersona, kas ir atbildīga par tā saturu.Darba fragments:

LIENE LIEPIŅA (personas kods 221276-10130) ir AS "ADC" (turpmāk tekstā - Uzņēmums) Personāla nodaļas direktora vietniece darba organizācijas jautājumos. Uzņēmumā strādā no 1999.gada. Beigusi Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti, iegūstot bakalaura grādu. 2004.gadā beigusi šīs pašas fakultātes maģistrantūru un ieguvusi dabaszinātņu maģistra grādu matemātikā. Liene brīvi pārvalda krievu, angļu un vācu valodas.
Savu darbību Uzņēmumā L.Liepiņa sākusi kā Informātikas nodaļas datortīkla administratora palīdze, vēlāk jau kā Informātikas nodaļas datortīkla administratore. 2003.gadā iecelta par Personāla nodaļas direktora vietnieci. Viņas galvenie pienākumi saistīti ar darba organizācijas un darba kontroles pilnveidošanas jautājumiem.
L.Liepiņas virzība par karjeras kāpnēm ir likumsakarīga un pamatota. Sākot darbu zemākajā amatā, Liene ir ieguvusi izpratni par pašiem Uzņēmuma sākumiem un pieaugot pieredzei un zināšanām, notikumi arī virzība karjerā.  
..Raksturojuma paraugs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„MNL”
Ganību ielā 53, Jelgavā, LV-3001
Tālrunis/fakss 3031408, e-pasts: jelgavamnl@apollo.lv
RAKSTUROJUMS
Jelgavā
2005.gada 12.jūnijā Nr.1
Par Annu LASI
Anna Lase kopš 1992.gada janvāra strādā SIA ‘’MNL’’ par Realizācijas
daļas vadītāju. Viņa ir enerģiska, erudīta, iniciatīvas bagāta. Pret padotajiem
prasīga, taisnīga. Annai Lasei ir augstākā ekonomiskā izglītība – 1980.gadā
absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības
ekonomikas fakultāti. Annai Lasei ir plašas zināšanas tirgzinībā, viņa labi
pārvalda angļu valodu, datorus. Tas viņai palīdz atrast izdevīgus produkcijas
realizācijas tirgus. Anna Lase vienmēr ir ieinteresēta savu zināšanu
papildināšanā un profesionālo iemaņu attīstīšanā.
Komunikabla, ātri atrod kontaktu ar cilvēkiem. Ar kolēģiem saprotas ļoti
labi, kolektīvā iemantojusi cieņu.
Brīvajā laikā Anna Lase labprāt ceļo, apmeklē teātra izrādes, lasa
grāmatas, dzied Jelgavas pilsētas skolotāju korī.
Direktors V.Kalns V.KalnsXXXX XXXXX (p.k.XXXXX-XXXXX) strādā SIA „X“ par pārdevēju no 2002.gada 01.janvāra līdz 2004.g.30.decembrim . Savus tiešos pienākumus veica apzinīgi un profesionāli. Profesionālās sagatavotības līmenis atbilst ieņemamajam amatam un iegūtās zināšanas prot pielietot praktiskajā darbā. Darba laikā sevi ir paradīja kā zinošu un kvalificētu darbinieku. Sev uzticētos darbu izpildīja ar atbildību. Darba vietas turēja tīrībā un kartībā. Attiecībās ar darba kolēģiem sabiedriska un izpalīdzīga. Attieksme pret kritiku saprotoša, pieļautās kļūdas labo.

Авторизация

Войти