Viņa jautājumi un atbildes

  1. 1
max m. 14. mar 2020. 16:15 Viņa atbildes

Ja neskaidrîbas par jauno vîrusu,tad vienîgais droshais celsh ir iesaldéties ! Kamér zinàtnieki pievilksies,labàk pachuchét  

  1. 1
max m. 14. mar 2020. 16:12 Viņa atbildes

Ej ka Tu nost .. un Tu vinam tici ?!

  1. 1
max m. 14. mar 2020. 16:11 Viņa atbildes

Sony ! Tie mazie aparàtini rx100(I II III IV V VI un tagad jau VII) Neviens nevar pàrspét !
Loti diskréti,tieshi kà radîti cipam ..  

  1. 0
max m. 14. mar 2020. 16:07 Viņa atbildes

Pareizi,kàrtîgam Latvietim pagrabs ir vienmér piepildîts,rudenî !  

  1. 0
max m. 14. mar 2020. 16:05 Viņa atbildes

Diploms vienmér ir un paliek diploms !
kaut ko jau bûs jaunu uzzinàjis ..

  1. 0
max m. 8. mar 2020. 15:45 Viņa atbildes

Tev arî sveiciens svétkos,Benita !  

  1. 2
max m. 4. mar 2020. 01:38 Viņa atbildes

Cik mîli,kàda sapnu bilde ! Un ar smuku dziesminu komplektà ..    Lûdzu,te bûs !  

  1. 0
max m. 1. mar 2020. 15:18 Viņa atbildes

Vienmér atradîsies kàdi,îstàki par visîstàkajiem. Ar papîriem apliecinàs ...

  1. 0
max m. 1. mar 2020. 15:16 Viņa atbildes

Stingra uzskaite,kàrtîbas màmina !  

Autorizācija

Ienākt